Monthly Archives: December 2014

22 Dec

Etica pentru profesionstii contabili angajati

Profesionistul contabil angajat poate fi salariat, partener, director administrativ, sau intr-o alta functie in cadrul entitatii economice sau sociale. Amenintari la adresa respectarii principiilor fundamentale: Interes propriu (interese financiare, imprumuturi sau garantii; conventii de compensare prin stimulente; utilizarea inadecvata a activelor firmei). Autoexaminarea sau autocontrolul:-Intocmirea unor documente care fac obiectul examinarii si justificarii (aprobarii) de

Read More
18 Dec

Obiectivitatea in profesia contabila

Obiectivitatea presupune ca profesionistul contabil trebuie sa fie impartial, fara prejudecati, sa nu se afle in situatii de incompatibilitate, de conflict de interese sau alte asemenea, de natura a determina un tert sa puna la indoiala obiectivitatea acestuia. Principiul obiectivitatii impune o obligatie tuturor profesionistilor contabili de a nu isi compromite profesia din cauza unor

Read More
18 Dec

Profesionalismul in profesia contabila

Profesionistul contabil trebuie sa actioneze intr-o maniera conforma cu buna reputatie a profesiei si sa se abtina de la orice comportament care ar putea discredita profesia. Obligatia de a se abtine de la orice activitate care ar discredita profesia ceea ce presupune existenta unor responsabilitati ale profesionistului contabil fata de clienti, fata de terti, de

Read More
16 Dec

Patru factori importanti in alegerea operatorului economic

Orice intreprinzator care doreste sa fie in legalitate cu afacerea sa are nevoie de un contabil sau o firma de contabilitate. De-a lungul timpului aceasta profesie s-a dezvoltat si a capatat tot mai multe valente. In momentul de fata, un contabil bun ar trebui aiba cunostinte din foarte multe domenii, nu doar din contabilitate. Si atunci

Read More
12 Dec

Optimizarea costului fiscal al intreprinderii

Studierea acestui segment fiscal trebuie sa faca distictia intre doua notiuni fundamentale: Evaziunea fiscala; Optimizarea fiscala. Evaziunea fiscala este sustragerea prin orice mijloace de la impunerea sau de la plata impozitelor, taxelor, contributiilor si a altor sume datorate bugetului de stat, bugetelor locale, bugetul asigurarilor sociale de stat si bugetelor fondurilor speciale de catre persoanele

Read More
11 Dec

Confidentialitatea in profesia contabila

Confidentialitatea presupune ca profesionistul contabil trebuie sa respecte confidentialitatea informatiilor obtinute in timpul misiunilor sale si nu trebuie sa le utilizeze sau sa le divulge fara autorizatie scrisa, in afara de cazurile cand obIigatia divulgarii este prevazuta prin lege sau norme reglementare. Principiul confidentialitatii impune ca obligatie profesionistilor contabili, de a se abtine de la:

Read More
10 Dec

Rolul profesiei contabile pentru dezvoltarea economiei

Bilantul contabil si situatiile financiare in ansamblul lor constituie cea mai buna carte de vizita a unei intreprinderi, iar profesionistul contabil este artizanul acesteia. Intreprinderile mici si mijlocii reprezinta peste 80% din economia europeana. Dezvoltarea lor depinde de costul capitalului acestora, iar costul capitalului depinde si de increderea in informatiile financiare, adica de calitatea muncii

Read More
08 Dec

Cum se explica rolul social al profesionistilor contabili

Profesionistii contabili joaca un rol social important; atitudinea si comportamentul acestora in legatura cu serviciile prestate au repercusiuni asupra proprietatii economice, a colectivitatii si a intregii tari. In plus, lucrarile prestate de acestia in domeniul salarizarii si al stabilirii veniturilor membrilor societatii sunt indispensabile societatii. Investitorii, donatorii de fonduri, angajatorii si alte sectoare din lumea

Read More
×