Înregistrare

fiscală, elaborare și înregistrare cereri diverse(taxare, rambursare etc.)

Obținere răspunsuri

Obținem răspunsurile de care aveți nevoie din partea autorităților competente

Consultanță

înființare, achiziționare, vânzare, reorganizarea activității curente, evitarea dublei impuneri.

Optimizare

fiscală, privind activitatea curentă și în cazul lichidării firmei

Derulare

a procedurilor de contestare, pentru diferite tipuri de acțiuni în relația cu statul.

Întocmire

declarații fiscale, documentație înregistrare societății în Registrul Operatorilor Intracomunitari