Societate comercială nou-înființată

Persoane fizice (PFA/II/IF)

Copie certificat înregistrare

Rezoluțiune ONRC

Ștampila

Procura notarială

Societate comercială (SA/SRL/SRL-D/SNC/SCS)

Copie certificat înregistrare

Rezoluțiune ONRC

Ștampila

Procura notarială

Copie act constitutiv

Organizație non-profit (ONG)

Copie certificat înregistrare

Rezoluțiune ONRC

Ștampila

Procura notarială

Copie act constitutiv

Societate comercială cu servicii contabile existente

Persoane fizice (PFA/II/IF)

Copie certificat înregistrare

Rezoluțiune ONRC

Ștampila

Procura notarială pentru semnarea declarațiilor

Copie act constitutiv

Copie contract comodat, chirie

Copie contract creditare

Registrul de evidență fiscală

Registrul unic de control

Ultima balanță

Ultimul bilanț

Ultimele declarații

Tabel cu evidența cheltuielilor în avans

Tabel amortizare mijloace fixe

Copie contract leasing și scadențarul contractului de leasing

Componenta de sold pentru conturile 409, 401, 4111

Societate comercială (SA/SRL/SRL-D/SNC/SCS)

Copie certificat înregistrare

Rezoluțiune ONRC

Ștampila

Procura notarială pentru semnarea declarațiilor

Copie act constitutiv

Copie contract comodat, chirie

Copie contract creditare

Registrul de evidență fiscală

Registrul unic de control

Ultima balanță

Ultimul bilanț

Ultimele declarații

Tabel cu evidența cheltuielilor în avans

Tabel amortizare mijloace fixe

Copie contract leasing și scadențarul contractului de leasing

Componenta de sold pentru conturile 409, 401, 4111

Organizație non-profit (ONG)

Copie certificat înregistrare

Rezoluțiune ONRC

Ștampila

Procura notarială pentru semnarea declarațiilor

Copie act constitutiv

Copie contract comodat, chirie

Copie contract creditare

Registrul de evidență fiscală

Registrul unic de control

Ultima balanță

Ultimul bilanț

Ultimele declarații

Tabel cu evidența cheltuielilor în avans

Tabel amortizare mijloace fixe

Copie contract leasing și scadențarul contractului de leasing

Componenta de sold pentru conturile 409, 401, 4111