Cu toate că nu aveți cunoștințe de contabilitate, iar despre înființări firme știți încă și mai puțin, doriți să puneți bazele propriei afaceri, pe care să o lansați în cel mai scurt timp?

Inițierea unui business nu reprezintă întotdeauna o misiune ușoară, cu un parcurs clar. De cele mai multe ori calea este una destul de îndelungată și de întortocheată, cu obiective greu de atins.

Simplu

Soluțiile oferite vă eliberează de înfruntarea unor practici complicate și de stresul birocratic.

Rapid

Operăm constituirea și lansarea rapidă a firmelor, fără prejudicii financiare și fără timp irosit.

Economic

Serviciile noastre sunt economice, gândite să fie cât mai avantajoase din punctul de vedere al planului tarifat.

Informativ

Pachetele noastre includ consultanță de specialitate cu privire la alegerea tipului de societate pe care îl pornim.

Post-deschidere

Continuăm să vă îndrumăm și după finalizarea tuturor procedurilor de creare și lansare formală a afacerii.

Principalele etape

  • Selectăm și rezervăm denumirea firmei/societății;
  • Stabilim obiectul de activitate, conform codului CAEN;
  • Alegem forma juridică din lista menționată în continuare;
  • Împreună cu clientul alegem tipul de impozit ce urmează să fie plătit (pentru microîntreprinderi 3% din venit, iar pentru restul societăților 16% din profit);
  • Precizăm dacă firma este sau nu plătitoare de TVA;
  • Hotărâm asociații, tipologia și numărul acestora(desigur, unde este cazul);
  • Elaborăm și redactăm actul constitutiv al întreprinderii;
  • Depunem la bancă sumele ce reprezintă capitalul social;
  • Ne ocupăm de achitarea tuturor taxelor juridice;
  • Tot împreună cu clientul, hotărâm care va fi sediul social.

Forma juridică

Asistați de profesioniștii noștri, odată identificată cea mai potrivită formă juridică, vă puteți pune piatra de temelie a oricărui tip de firmă ori societate prevăzut de lege, după cum urmează:

PFA
Persoană Fizică Autorizată

Reprezintă forma juridică cea mai simplă, fiind recomandată pentru activitățile mai restrânse, care nu necesită investiții considerabile.

ÎI
Întreprindere Individuală

Fără să aibă personalitate juridică, poate să fie înființată de o persoană fizică autorizată, care are posibilitatea să angajeze terțe persoane.

AF
Asociație Familială

Tot o formă de organizare fără personalitate juridică, poate fi desfașurată de un întreprinzător împreună cu membrii familiei sale.

SRL
Societate cu Răspundere Limitată

Este o societate de capital, dotată de personalitate juridică, cu avantajul că obligațiile sociale sunt direct proporționale cu patrimoniul fiecărui asociat.

SCS
Societate în Comandită Simplă

Ca societate de persoane cuprinde două tipologii de asociați: comanditații, cu o răspundere nelimitată și comanditarii, care răspund în limita obligațiilor sociale.

SNC
Societate în Nume Colectiv

Aceasta tipologie este adoptată atunci când două sau mai multe persoane doresc să desfășoare o activitate cu caracter comercial. Aici răspunderea fiecărui asociat este nelimitată.

SA
Societate pe Acțiuni

Clasicul model care ”inspiră” societățile de capital, dotat de o perfectă autonomie patrimonială. Participarea acționarilor se face în limita capitalului subscris, împărțit în acțiuni.

SCA
Societate în Comandită pe Acțiuni

Derivată din societatea în comandită simplă, reunește și caracteristicile societății pe acțiuni, fiind alcatuită din două categorii de asociați (comanditari și comanditați). Cotele de participare sunt reprezentate de acțiuni.