Profesionistul contabil angajat poate fi salariat, partener, director administrativ, sau intr-o alta functie in cadrul entitatii economice sau sociale.

Amenintari la adresa respectarii principiilor fundamentale:

 • Interes propriu (interese financiare, imprumuturi sau garantii; conventii de compensare prin stimulente; utilizarea inadecvata a activelor firmei).
 • Autoexaminarea sau autocontrolul:-Intocmirea unor documente care fac obiectul examinarii si justificarii (aprobarii) de catre acelasi profesionist contabil(exemplu, acorda viza de control financiar preventiv pentru operatiuni in documente pe care tot el le aproba).
 • Familiaritate (incheierea unui contract de prestari de consultanta financiar – contabila cu un profesionist contabil membru apropiat al familiei).
 • Itimidare (amenintarea cu concedierea sau schimbarea din functie daca profesionsitul contabil nu este de acord cu aplicarea unui principiu contabil la prezentarea situatiei financiare a firmei.)

Masuri de protectie:

 • aplicarea standardelor profesionale;
 • respectarea reglementarilor;
 • implementarea sistemului de control intern,control financiar preventiv;
 • monitorizarea performantei angajatilor;
 • aplicarea de politici si proceduri proprii angajatilor.

 

In situatia in care profesionistul contabil considera ca se vor continua actiuni neetice:

 • apelarea la consiliere juridica
 • in cazuri extreme – demisionare din cadrul entitatii angajatoare

Biroul_Contabil-solutie