SRL sau Societate cu raspundere limitata este cea mai folosita forma juridica la noi din tara. Aceasta forma juridica este recomandata pentru o activitate de productie si pentru afacerile cu cheltuieli foarte mari. Daca stiti ce activitate o sa desfasurati si alegeti aceasta forma juridica, urmatorul pas va fi sa va informati despre documentele necesare infiintarii unui SRL.

Documentele necesare infiintarii unui SRL:

  • Cererea de verificare disponibilitate si/sau rezervare firma (original).
  • Dovada privind plata taxei de registru.
  • Cererea de inregistrare (original).
  • Anexa 1 privind inregistrarea fiscala si, dupa caz, Anexa 2 privind investitia straina.
  • Declaratia-tip pe propria raspundere semnata de asociati sau de administratori.
  • Dovada verificarii disponibilitatii si rezervarii firmei (original).
  • Declaratia ca persoana are calitatea de asociat unic intr-o singura societate cu raspundere limitata.
  • Actul constitutiv (original).
  • Documentul care atesta dreptul de folosinta asupra spatiului cu destinatie de sediu social (copie).
  • Cererea adresata ANAF in vederea obtinerii certificatului emis de administratia financiara competenta.
  • Declaratia pe propria raspundere in forma autentica privind respectarea conditiilor referitoare la sediul social.
  • Dovezile privind efectuarea varsamintelor aporturilor subscrise de asociati la capitalul social (copii).
  • Declaratiile date pe propria raspundere, dupa caz, de catre fondatori/administratori/cenzori sau persoane fizice reprezentante ale persoanei juridice numita administrator sau cenzor, din care sa rezulte ca indeplinesc conditiile legale pentru detinerea acestor calitati (original).
  • Actele de identitate ale fondatorilor, administratorilor, cenzorilor sau auditorilor persoane fizice (copie).
  • Specimenele de semnatura ale reprezentantilor societatii (original).
  • Dovezile privind plata taxelor/tarifelor legale.

0725.316.318