Profesionistul contabil trebuie sa actioneze intr-o maniera conforma cu buna reputatie a profesiei si sa se abtina de la orice comportament care ar putea discredita profesia. Obligatia de a se abtine de la orice activitate care ar discredita profesia ceea ce presupune existenta unor responsabilitati ale profesionistului contabil fata de clienti, fata de terti, de alti membri ai profesiei contabile, de angajati si colaboratori, de patroni, si fata de publicul larg.

Respectarea normelor tehnice si profesionale

Un profesionist contabil trebuie sa-si indeplineasca sarcinile profesionale in conformitate cu normele tehnice si profesionale relevante. Profesionistii contabili au datoria de a executa cu grija si abilitate instructiunile clientului  in masura in care sunt compatibile cu cerintele de integritate, obiectivitate si, in cazul liber profesionitilor contabili, cu independenta.

In plus,ei trebuie sa se conformeze normelor profesionale si tehnice emise de:

  • IFAC (de ex.−Standardele Intemationale de Audit)
  • Consiliul pentru Standarde−Internationale de Contabilitate
  • Ministerul Finantelor Publice
  • C.E.C.C.A.R. si Camera Auditorilor Financiari

biro77-150x150

Profesionistul contabil trebuie sa-si indeplineasca sarcinile profesionale in conformitate cu normele tehnice si profesionale relevante. Profesionistii contabili au datoria de a executa cu grija si abilitate instrucţiunile clientului sau patronului in masura in care sunt compatibile cu cerinţele de integritate, obiectivitate si, in cazul liber-profesionistilor contabili, cu independenta. In plus, ei trebuie sa se conformeze normelor profesionale si tehnice emise de:IFAC, IASB, C.E.C.C.A.R., CAFR si legislaţia relevanta.