Din 13 februarie, se aplică un nou mod de impozitare a veniturilor obţinute din jocuri de noroc şi premii. În plus, tot din aceasta data vor fi abrogate anumite prevederi referitoare la taxa pe valoarea adaugata.

OUG nr. 92/2014, publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 957 din 30 decembrie 2014, a modificat prevederile din Codul fiscal referitoare la veniturile obtinute din jocuri de noroc si premii, iar noile reguli vor intra in vigoare in 13 februarie 2015. De asemenea, tot din 13 februarie vor fi abrogate si anumite dispozitii referitoare la taxa pe valoarea adaugata, potrivit avocatnet.ro

Potrivit noilor dispozitii, care se vor aplica din 13 februarie 2015, veniturile din jocuri de noroc se vor impozita in functie de sumele castigate.

Astfel, veniturile din jocuri de noroc se vor impune, prin retinerea la sursa, cu o cota de 1% aplicata asupra tuturor sumelor incasate de un participant de la un organizator de jocuri de noroc.

De asemenea, veniturile din jocuri de noroc care vor depasi echivalentul a 15.000 euro se vor impozita cu 16%, iar veniturile mai mari de 100.000 euro se vor taxa cu 25%, se arata in actul normativ.

Actuala legislatie prevede ca veniturile din jocuri de noroc se impun, prin retinere la sursa, cu o cota de 25% aplicata asupra venitului net, care se calculeaza la nivelul castigurilor realizate intr-o zi de la acelasi organizator sau platitor. Aceasta prevedere nu se va mai aplica din 13 februarie.

Totodata, noile reglementari vor abroga plafonul de scutire de 600 lei/zi (suma neimpozitata) si vor stabili ca nu vor fi supuse impozitarii sumele obtinute din premii mai mici de 600 lei/premiu.

Mai mult decat atat, OUG nr. 92/2014 a introdus in legislatia fiscala noi prevederi referitoare la veniturile obtinute din jocuri de noroc la distanta (on-line), slot-machine, lozuri si festivaluri de poker.

Astfel, nu vor fi impozabile la sursa veniturile realizate de catre persoanele fizice ca urmare a participarii la jocuri de noroc la distanta (on-line), slot-machine, lozuri si festivaluri de poker.

Persoanele fizice care obtin venituri din jocurile de noroc mentionate mai sus vor avea obligatia de a depune declaratia privind venitul realizat la organul fiscal competent, pentru fiecare an fiscal, pana la data de 25 mai inclusiv a anului urmator celui de realizare a venitului. Organul fiscal competent va fi obligat sa stabileasca impozitul datorat, aferent venitului incasat din jocurile de noroc, pe baza declaratiei privind venitul realizat din jocuri de noroc, prin emiterea deciziei de impunere.

De asemenea, cota de impunere pentru veniturile din jocuri de noroc mentionate anterior va fi de 1% pentru sumele de pana la echivalentul a 14.999 euro, 16% pentru sumele cuprinse intre 15.000—99.999 euro si 25% pentru sumele care depasesc echivalentul a 100.000 euro. Organizatorul de jocuri de noroc va avea obligativitatea de a pastra o evidenta nominala a persoanelor fizice care au obtinut venituri din jocuri de noroc mai mari de 15.000 euro si a le declara organului fiscal competent, pana la 25 mai inclusiv a anului urmator, celui de realizare a venitului.

In prezent, Codul fiscal prevede ca platitorii de venituri, cu regim de retinere la sursa a impozitelor, au obligatia sa depuna o declaratie privind calcularea si retinerea impozitului pentru fiecare beneficiar de venit la organul fiscal competent, pana in ultima zi a lunii februarie inclusiv a anului curent pentru anul expirat.

Noile dispozitii au introdus o exceptie de la aceasta regula. Astfel, prin exceptie, platitorii de venituri din jocuri de noroc cu retinere la sursa vor avea obligatia de a depune, pana in ultima zi a lunii februarie inclusiv a anului curent pentru anul precedent, o declaratie centralizatoare privind veniturile totale platite, precum si impozitele totale calculate, retinute si virate la bugetul general consolidat al statului, fara a mentiona datele de identificare a beneficiarilor de venit.

Pe langa noutatile referitoare la veniturile din jocuri de noroc, OUG nr. 92/2014 va abroga din 13 februarie art. 151 din Codul fiscal – “Persoana obligata la plata taxei pentru achizitii intracomunitare”.

Acest articol, prevede ca persoana care efectueaza o achizitie intracomunitara de bunuri care este taxabila este obligata la plata taxei.

Atunci cand persoana obligata la plata taxei pentru achizitia intracomunitara, este:

a) o persoana impozabila stabilita in Comunitate, dar nu in Romania, respectiva persoana poate, in conditiile stabilite prin norme, sa desemneze un reprezentant fiscal ca persoana obligata la plata taxei;
b) o persoana impozabila care nu este stabilita in Comunitate, respectiva persoana este obligata, in conditiile stabilite prin norme, sa desemneze un reprezentant fiscal ca persoana obligata la plata taxei.

© amosnews